آشیان / برچسب آرشیوها:  آخرین بازمانده‌ی دکتر محمد مصدق

برچسب آرشیوها:  آخرین بازمانده‌ی دکتر محمد مصدق

یادی از خدیجه آخرین بازمانده‌ی دکتر محمد مصدق

دكتر محمد مصدق دو پسر و سه دختر داشت. دو تا از دختر ها ازدواج كردند كه يكی همسر دكتر احمد متين دفتری شد كه در حادثه‌ی هواپیما ایران ایر نزديك تهران در بهمن ۱۳۵۸ پرواز مشهد تهران در لشگرک از بين رفت، دومی ضياء اشرف كه با خانواده‌ای معروف …

بیشتر بخوانید