In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آدم کش‌ها

آدم کش‌ها

در رستوران هنری باز شد و دوتا مرد آمدند تو. آن‌ها پشت پیشخوان نشستند.جورج از آن‌ها پرسید " چی میل دارین؟ "یکی از مردها گفت: " نمیدونم، چی می‌خوای بخوری، آل؟ "آل گفت: " نمیدونم، نمیدونم چی میخوام بخورم."هوا داشت تاریک می‌شد. بیرون…
ادامه مطلب ...