آشیان / برچسب آرشیوها:  آدم کش‌ها

برچسب آرشیوها:  آدم کش‌ها

آدم کش‌ها

در رستوران هنری باز شد و دوتا مرد آمدند تو. آن‌ها پشت پیشخوان نشستند. جورج از آن‌ها پرسید ” چی میل دارین؟ “ یکی از مردها گفت: ” نمیدونم، چی می‌خوای بخوری، آل؟ “ آل گفت: ” نمیدونم، نمیدونم چی میخوام بخورم.” هوا داشت تاریک می‌شد. بیرون از پنجره چراغ …

بیشتر بخوانید