آشیان / برچسب آرشیوها:  آزاده احمدی

برچسب آرشیوها:  آزاده احمدی

نگاهی بر دهی که زنان را به آن راهی نیست

«زنانی که [برای ریاست جمهوری] برنامه داده‌اند، به کسانی می‌مانند که به ده راهشان نمی‌دهند و سراغ کدخدا را می‌گیرند»  در تاریخ مبارزات زنان، چه در ایران و چه در کل جهان، چالش قدرت، به منزله‌ی مسئله‌ای دیرینه، در دو عرصه‌ی مهم سیاسی «حق رأی زنان» و «حضور زنان در …

بیشتر بخوانید