In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آزاده دواچی، حجاب زنان،

حجاب زنان و انتقال قدرت در ایران معاصر

«حجاب زنان» در کشور ما به پدیده ای چندوجهی و بسیار بغرنج تبدیل شده است. این پدیده حتی در جابجایی و تثبیت دولت ها و حکومت های معاصر ایران نیز نقش بسزایی داشته و بنابراین طبیعی است که به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه «قدرت…
ادامه مطلب ...