آشیان / برچسب آرشیوها:  آزادی انسان‌ها، آزادی بیان، بی حصر و استثنا، شهرگان

برچسب آرشیوها:  آزادی انسان‌ها، آزادی بیان، بی حصر و استثنا، شهرگان

نادیده گرفتن آزادی انسان‌ها را محکوم می‌کنیم

چند سده از دوره‌ی روشنگری می‌گذرد و فرآورده‌های فرهنگی، ادبی، فلسفی و دستاوردهای ارزشمند علمی و اجتماعی، نشان داده‌اند که شتاب دگرگونی و برداشت‌های متفاوت، حتا در حتمی‌ترین مفهوم‌ها به قدری سریع است که نمی‌توان به پشتوانه‌ی اصل‌های برآمده از عرف‌ها، سنت‌ها، قاعده‌ها و قانون‌های گذشته یا هر آن چه …

بیشتر بخوانید