In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آزادی انسان‌ها، آزادی بیان، بی حصر و استثنا، شهرگان

نادیده گرفتن آزادی انسان‌ها را محکوم می‌کنیم

چند سده از دوره‌ی روشنگری می‌گذرد و فرآورده‌های فرهنگی، ادبی، فلسفی و دستاوردهای ارزشمند علمی و اجتماعی، نشان داده‌اند که شتاب دگرگونی و برداشت‌های متفاوت، حتا در حتمی‌ترین مفهوم‌ها به قدری سریع است که نمی‌توان به پشتوانه‌ی اصل‌های…
ادامه مطلب ...