آشیان / برچسب آرشیوها:  آمنه کرمی، سنگسار، آنگ سان سوچی، ایران، برمه، میانمار، لیگ ملی دمکراسی، شهرگان، شهروند بی

برچسب آرشیوها:  آمنه کرمی، سنگسار، آنگ سان سوچی، ایران، برمه، میانمار، لیگ ملی دمکراسی، شهرگان، شهروند بی

سنگسار «آنگ سان سوچی» در ایران!

امسال پس از دو دهه، مشارکت خانم آنگ سان سوچی و «لیگ ملی دمکراسی» در انتخابات برمه، طلیعه تحولی در الگوهای کلاسیک مبارزه در کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیا که به دنبال گذار بی خشونت به دموکراسی هستند نوید می دهد. الگویی متفاوت و جدید از مبارزه برای دمکراسی که …

بیشتر بخوانید