آشیان / برچسب آرشیوها:  آموزه‌‌های شمس، مولوی، رضا فرمند، انتشارات فروغ، دیار کتاب، شهرگان

برچسب آرشیوها:  آموزه‌‌های شمس، مولوی، رضا فرمند، انتشارات فروغ، دیار کتاب، شهرگان

آموزه‌‌های شمس به مولوی

آموزه‌‌های شمس به مولوی  رضا فرمند انتشارات فروغ (آلمان) و انتشارات دیار کتاب (دانمارک) پیشگفتار: همانطوریکه بارها گفته شده است مولوی پس از دیدار شمس تبریزی، به کلی دگرگون شد: قیل و قال مدرسه را رها کرد؛ به رقص چرخان عارفانه‌ پرداخت و سپس، از جان شوریده‌اش سیلابی شعر بیرون …

بیشتر بخوانید