آشیان / برچسب آرشیوها:  آن‌قدر ننویس، من نمی‌خوانم ، شهرگان

برچسب آرشیوها:  آن‌قدر ننویس، من نمی‌خوانم ، شهرگان

آن‌قدر ننویس، من نمی‌خوانم

یازده اشتباه متداول در مقاله‌نویسی بدانید کجای دعوا ایستاده‌اید: پیش از آن که شروع به نوشتن کنید بدانید که چه نوع مقاله‌ای قرار است به نگارش در آورید. آیا مقاله‌ای تحقیقی و توضیحی است؟ و یا مقاله‌ای تحلیلی و مقایسه‌ای؟ و یا مقاله‌ای مجادله‌ای؟ هر یک از این انواع مقاله …

بیشتر بخوانید