آشیان / برچسب آرشیوها:  آن مرد

برچسب آرشیوها:  آن مرد

هفت‌تیر آن مرد!

هرسال در این اوان این سناریوی مظلوم‌نمایی را راه می‌اندازند. ‌یک‌خانه دوطبقه سفیدرنگ که در و پنجره‌اش را هم کنده‌اند و بر دیوارهایش سوراخ‌هایی از گلوله خمپاره دیده می‌شود با حیاطی مفروش از کاغذهایی که نشان می‌دهد متعلق به همین خانه بوده است را به نمایش می گذارند. پسر صاحب‌خانه …

بیشتر بخوانید