آشیان / برچسب آرشیوها:  آن کبریت که نم برنمی‌دارد، مهران نیاکان، شعر، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  آن کبریت که نم برنمی‌دارد، مهران نیاکان، شعر، سپیده جدیری

آن کبریت که نم برنمی‌دارد

انتخاب شعرها و معرفی از: سپیده جدیری [email protected]       1 آن روز شاید روزی بی آفتابی یا شاید روزی با آفتاب در کرانه‌های شمال غربی شاید یا جنوبی شرق در روزهای اول ماه یا ماه‌های اول سال در میدانی بزرگ یا شهری کوچک کنار مجسمه‌ی با دهان بسته …

بیشتر بخوانید