Tag : آیت‌الله

ادبیات طنز گزيده‌ها

پیوندِ بسیج و حوزه

عبدالقادر بلوچ
 پیوندِ بسیج و حوزه سردار محمدرضا نقدی رئیس مادام‌العمر سازمان “بسیج مستضعفین” می‌گوید که بیست هزار روحانی در رأس فعالیت‌های بسیج‌اند. ممکن است شما با...