In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آیت‌الله

پیوندِ بسیج و حوزه

 پیوندِ بسیج و حوزهسردار محمدرضا نقدی رئیس مادام‌العمر سازمان "بسیج مستضعفین" می‌گوید که بیست هزار روحانی در رأس فعالیت‌های بسیج‌اند. ممکن است شما با شنیدن بیست هزار سرتان سوت بکشد و بپرسید: "چه خبر است؟"در صورتی که بی خبری از خود شماست…
ادامه مطلب ...