آشیان / برچسب آرشیوها:  ابراز نگرانی عمیق، انجمن قلم بین‌الملل، سلامتی، امنیت جانی، کوشنده‌ی حقوق بشر زندانی، انجمن قلم دانمارک، رضا پاسارگاد رحیم پور، نرگس محمدی

برچسب آرشیوها:  ابراز نگرانی عمیق، انجمن قلم بین‌الملل، سلامتی، امنیت جانی، کوشنده‌ی حقوق بشر زندانی، انجمن قلم دانمارک، رضا پاسارگاد رحیم پور، نرگس محمدی

ابراز نگرانی عمیق انجمن قلم بین‌الملل از سلامتی و امنیت جانی نرگس محمدی

ابراز نگرانی عمیق انجمن قلم بین‌الملل از سلامتی و امنیت جانی کوشنده‌ی حقوق بشر زندانی و عضو افتخاری انجمن قلم دانمارک، خانم  نرگس محمدی انجمن قلم بین‌الملل نگرانی‌های جدی خود درباره‌ی  سلامتی و امنیت جانی مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار نرگس محمدی را ابراز داشته است.  انجمن قلم بین‌الملل نگرانی‌های جدی خود درباره‌ی  سلامتی و امنیت جانی مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار نرگس محمدی را ابراز داشته است. کمیته نویسندگان در زندان (WiPC)  بخشی از انجمن قلم …

بیشتر بخوانید