آشیان / برچسب آرشیوها:  ابراهیم رزم‌آرا، شاعر جانوری است دریایی، ادبیات، شعر، شهرگان، ابراهیم رزم‌آرا

برچسب آرشیوها:  ابراهیم رزم‌آرا، شاعر جانوری است دریایی، ادبیات، شعر، شهرگان، ابراهیم رزم‌آرا

شاعر جانوری است دریایی . . .

«تاویلی بر جایگاه شعر در جهانِ معاصر» «شاعر جانوری است دریایی که در خشکی زندگی می‌کند و آرزوی پرواز دارد*.» اگر از مخاطبانِ این تعریف سه گزاره‌ای بخواهیم که تأویل خود را در یک عبارت بیان کنند، به احتمال زیاد با واژه‌های زیر یا چیزی در حدود آن‌ها روبرو خواهیم …

بیشتر بخوانید