In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ابراهیم رزم‌آرا، شاعر جانوری است دریایی، ادبیات، شعر، شهرگان، ابراهیم رزم‌آرا

شاعر جانوری است دریایی . . .

«تاویلی بر جایگاه شعر در جهانِ معاصر»«شاعر جانوری است دریایی که در خشکی زندگی می‌کند و آرزوی پرواز دارد*.» اگر از مخاطبانِ این تعریف سه گزاره‌ای بخواهیم که تأویل خود را در یک عبارت بیان کنند، به احتمال زیاد با واژه‌های زیر یا چیزی در حدود…
ادامه مطلب ...