آشیان / برچسب آرشیوها:  ابوالقاسم فرهنگ، ساده‌نویسی، راه نجات، شاعران، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  ابوالقاسم فرهنگ، ساده‌نویسی، راه نجات، شاعران، سپیده جدیری

ابوالقاسم فرهنگ: ساده‌نویسی راه نجات شاعران نیست

ابوالقاسم فرهنگ، شاعر و نویسنده‌ای‌ست که به قول خودش چون بسیار گوناگون نوشته‌ است، مهر و سبک و امضاء ندارد. با وجودی که در سال‌های اخیر تعدادی از شاعران – اعم از معتبر و نامعتبر (!) – با افتخارِ تمام از کوششی بودن – شما بخوانید مصنوع بودنِ – سروده‌هایشان …

بیشتر بخوانید