In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

احمدی‌نژاد، دعوای ریاست، دانشگاه آزاد، فرهاد دانشجو، ایران، شهرگان

احمدی‌نژاد وارد دعوای ریاست دانشگاه آزاد شد

با گذشت بیش از یک ماه از انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد، هاشمی رفسنجانی از امضای حکم وی خودداری کرده است. احمدی‌نژاد با تبصره جدیدی تعیین ریاست این دانشگاه را بر عهده شواری عالی انقلاب فرهنگی گذاشته است. امضا…
ادامه مطلب ...