آشیان / برچسب آرشیوها:  ادعا، مجاهدين خلق، هم‌دستی، موساد، دانشمندان هسته‌ای، ترور، تکذيب

برچسب آرشیوها:  ادعا، مجاهدين خلق، هم‌دستی، موساد، دانشمندان هسته‌ای، ترور، تکذيب

اگر اين خبر راست باشد!

اگر اين ادعا درست باشد و مجاهدين خلق در هم‌دستی با موساد دانشمندان هسته‌ای کشور خود را ترور کرده باشند طبعأ به همين تکذيب ساده خبر اکتفا می‌کنند. اما اگر، نه در آن ترورها نقشی و نه با سازمان موساد دستی در همکاری داشته‌اند، برای اعاده حيثيت از خود بايد …

بیشتر بخوانید