دیدگاه رويدادها صفحه اول نقد و بررسی

از شعله‌های انقلاب آموخت…

احسان عابدی
 نگاهی به رمان «مای نِیم ایز لیلا»، نوشته بی‌تا ملکوتی  از شعله‌های انقلاب آموخت…   اسم او لیلاست، اسمی معمولی که هر کدام ما در...