آشیان / برچسب آرشیوها:  از غرب تا جهان سوم

برچسب آرشیوها:  از غرب تا جهان سوم

نقد ادبی فمینیستی در ایران: چالش‌ها و نقطه‌ضعف‌ها

آزاده دواچی

نقد ادبی فمینیسم از غرب تا جهان سوم نقد ادبی فمینیستی که اولین بار با کار سیاست نوشتاری کیت میلت مشروعیت گرفت و پا به صحنهٔ ادبی جهان گذاشت در حال حاضر راه پر فراز و نشیبی را طی کرده است. بعد از چند دهه مبارزات فمینیستی زنان در آمریکا …

بیشتر بخوانید