آشیان / برچسب آرشیوها:  اسد مذنبی

برچسب آرشیوها:  اسد مذنبی

آريا آريا… به نيرنگ تو

شايعات و خبرهای روزهای گذشته حاکی ازآن است که بار ديگر زد و خورد بين ورثه جناب آريا بر سرِ تصاحب ماترک آن بزرگوار چنان بالا گرفته که به شهادت چندين تن در "لوس" آنجلس و مجروح شدن تعداد زيادی در اينترنت منجر گشته و اينطور که از قرائن پيداست …

بیشتر بخوانید