آشیان / برچسب آرشیوها:  اشعار عاشقانه‌ی فارسی

برچسب آرشیوها:  اشعار عاشقانه‌ی فارسی

فراخوان ارسال اشعار عاشقانه‌ی فارسی جهت ترجمه به شش زبان

  فراخوانی که جهت انتخاب 50 شعر عاشقانه‌ی فارسی از 50 شاعر در 50 سال اخیر جهت ترجمه به شش زبان منتشر شد، ضمن مکاتباتی که با اساتید و دوستان شاعر صورت گرفت، خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده و امید آن می‌رود که از تجربیات و همراهی این عزیزان …

بیشتر بخوانید