آشیان / برچسب آرشیوها:  اصلاح‌طلبی

برچسب آرشیوها:  اصلاح‌طلبی

نقشه راه عبدالله نوری برای اصلاح‌طلبی

گفت‌وگوی تفصيلی روزنامه اعتماد با عبدالله نوری عبدالله نوری آن زمان که یأس گفتمان غالب سياسی بود آن روزهايی که تصور آمدن روزهايی مانند امروز برای خيلی از ناظران سياسی بعيد و دور از دسترس بود به کار هميشگی خود مشغول بود، جلسه برگزار می‌کرد، راهکار ارايه می‌داد و بيانيه …

بیشتر بخوانید