In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

افزایش نابرابری، در آمد، شهر‌های بزرگ، شهرگان، کانادا

افزایش نابرابری در آمد در شهر‌های بزرگ کانادا

بریتیش کلمبیا تنها استانی است که در آن درامد ۹۰ درصد پایینی مردم کمتر از سال ۱۹۸۲ استشهرگان: تجزیه وتحلیل «مرکز کانادایی سیاست‌های آلترناتیو» از داده‌های جدید در مورد یک درصد بالای ثروتمندان نشان می‌‌دهد…
ادامه مطلب ...