In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

امضا می‌کنم، پس هستم، جواد طالعی

امضا می‌کنم، پس هستم

"بيانيه جمعی از فعالان سياسی" نشان می‌دهد برخی از فعالان سياسی ما، پس از سال‌ها زندگی در کشورهای فدرال درک نکرده‌اند که فدراليسم، نه تنها الزاما تضعيف کننده يک دولت مرکزی نيست، بلکه از طريق توزيع قدرت سياسی و مشارکت دادن همگان، سبب قدرت و…
ادامه مطلب ...