In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انتظار آزادی‌

اشعاری از سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، که در انتظار آزادی‌شان به سر می‌بریم

به «عین» و «شین» تو چسبیدم از در ِ زندانکه نعش سیمرغی رهسپار «قاف» کنمبه بازجوی گرامی بگو که راحت باشنشسته ام که در این شعر، اعتراف کنمصدای بمب گذاری ذهن می آیدگرفته اند دهان مرا که لب نزنمکشیدن ِ ناخن هام روی سیلی هاشصدای…
ادامه مطلب ...