سیاسی و اقتصادی مقالات

انجمن کارگران دموکراسی‌خواه: صلح و آزادی حق مسلم ماست

شهرگان
«انجمن کارگران دمکراسی‌خواه» با انتشار اطلاعیه‌ای تشکل‌های کارگری را به حمایت و پیوستن به کارزار( کمپین) «به‌خاطر صلح و آزادی» دعوت کرده است. در این...