آشیان / برچسب آرشیوها:  اندیشه‌های خرافی زنان

برچسب آرشیوها:  اندیشه‌های خرافی زنان

اندیشه‌های خرافی زنان در طول تاریخ

بخشی از زنان جامعه‌ی ایران سال‌هاست بر اساس آرمان‌های سنتی غالب، در حاشیه زندگی کرده و اصل زندگی خود را بر پایه‌ی آفرینش و زاد و ولد برای مردان استوار کرده‌اند. اندیشه‌های خرافی زنان در این مقوله و بررسی این اندیشه‌ها، متناسب بودن آن‌ها را با واقعیت وجودی زن به …

بیشتر بخوانید