In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اندیشه‌های خرافی زنان

اندیشه‌های خرافی زنان در طول تاریخ

بخشی از زنان جامعه‌ی ایران سال‌هاست بر اساس آرمان‌های سنتی غالب، در حاشیه زندگی کرده و اصل زندگی خود را بر پایه‌ی آفرینش و زاد و ولد برای مردان استوار کرده‌اند. اندیشه‌های خرافی زنان در این مقوله و بررسی این اندیشه‌ها، متناسب بودن آن‌ها را…
ادامه مطلب ...