In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انسان، روایت ساز، تعلیق، داستان، شهرگان

انسان روایت ساز و تعلیق در داستان

فرحان نوریمتولد دی ماه ۱۳۶۷، مشهد،فرحان بعد از گرفتن دیپلم ادبیات، به طور آزاد، درگیر ادبیات داستانی می‌شود و از سال ۱۳۸۸، با راهنمایی‌های استاد و برادرش "هادی نوری"، داستان را به طور جدی‌تر با مجموعه بوطیقا (خانه ادبیات داستانی)…
ادامه مطلب ...