آشیان / برچسب آرشیوها:  انسانِ بزرگِ

برچسب آرشیوها:  انسانِ بزرگِ

درگذشت یک انسانِ بزرگِ دیگر

بدرود «مادیبا» «آنچه در زندگی مهم است صرفاً این نیست که زیسته‌ایم. آنچه تعیین کنندهٔ اهمیت زندگی‌مان است، تأثیری است که در زندگی دیگران گذاشته‌ایم.» – نلسون ماندلا   نلسون ماندلا، مدافع پیگیر عدالت و برابری حقوق مردم، سرمشق و نماد برجستهٔ شرافت و صداقت و تعهد بی‌خدشه به مبارزهٔ …

بیشتر بخوانید