In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انفرادی

۶ ماه انفرادی یک مادر در سکوت مطلق خبری!

امروز در ایران روز مادر است. اما دو فرزند زهرا زهتاب‌چی که ۶ ماه در سکوت مطلق خبری در انفرادی به سر می برد، در این روز از دیدار با مادرشان محروم مانده‌اند. گزارش زیر را پیرامون زهرا زهتاب‌چی به نقل از گزارشات فیسبوکی می‌خوانید:خانم…
ادامه مطلب ...