ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

شهرگان
بیانیه‌ی رهبر مخالفان رسمی دولت کانادا، تام  مالکر، رهبر حزب NDP، در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران   شهرگان: انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر...