آشیان / برچسب آرشیوها:  اکرم پدرام‌نیا، پس از نولیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم

برچسب آرشیوها:  اکرم پدرام‌نیا، پس از نولیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم

پس از نولیبرالیسم: سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم؟

در نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه پس از روی کار آمدن نولیبرالیسم حاصل دهه‌ها کار و پیشرفت اجتماعی از دست رفته و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه به‌مراتب بدتر شده است. امروزه نابرابری جهانی در درآمد و ثروت به مرز بی‌سابقه‌اش رسیده. در بیش‌تر دنیا طبقه‌ی کارگر از فقر و تهیدستی رنج …

بیشتر بخوانید