ادبیات طنز

 آیا حضرتش با فانتوم خواهد آمد؟

عبدالقادر بلوچ
در کتاب “غیبت نعمانی” آمده است که امام مهدی (عج… تعالی فرجه‌الشریف) و یاران مبارکش سوار بر ابر خواهند آمد. یکی از کشیش‌های آمریکایی در...