In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ای رسانه‌ها!

 آیا حضرتش با فانتوم خواهد آمد؟

در کتاب "غیبت نعمانی" آمده است که امام مهدی (عج... تعالی فرجه‌الشریف) و یاران مبارکش سوار بر ابر خواهند آمد. یکی از کشیش‌های آمریکایی در شبکهٔ صهیونیستی فاکس نیوز با اشاره به این روایت به ما و باورهای ما خندیده است و سوار بر ابر آمدن آن…
ادامه مطلب ...