آشیان / برچسب آرشیوها:  بادقت

برچسب آرشیوها:  بادقت

صدای خیابان‌ها را بشنویم! بادقت

«به نام موسیقی خیابانی» صدای خیابان‌ها را بشنویم! بادقت در میان ازدحام سنگین خیابان‌ها، بالای شهر، پایین شهر، پشت چراغ قرمز و کوچه پس کوچه‌ها، میان این همه دود و غبار و صدای نچسب بوق ماشین‌ها کسی هست که برایت بخواند و ساز بزند و حال دلت را عوض کند؛ …

بیشتر بخوانید