املاک ستون شهروندی گزيده‌ها

گزارش بازار ملك در ونكوور

فروزان ستوده
تقاضاى خريد ملك در سرتاسر ونكوور در ماه مارس روند افزايشى را نشان ميدهد. گزارش ريل استيت بورد حاكى از فروش ٤٠٦٠ مورد در مارس...