In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بازتابِ وجودِ، شرحه شرحه‌، وجود دیگران، نسیم خاکسار، فرامرز پورنوروز، داستان، نقد، ادبیات

بازتابِ وجودِ شرحه شرحه‌ی ما در وجود دیگران

نگاهی به (کاش کسی هم مرا نجات می داد) از فرامرز پورنوروزشهرگان: در مجموعه داستان "کاش کسی هم مرا نجات می داد" از فرامرز پورنوروز، داستان‌ها بیانی ساده و صمیمی دارند. منظور از ساده، آسان بودن آنها نیست. بیان ساده برای داستان یک حُسن است.…
ادامه مطلب ...