In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بازتاب شرایط زنان

ادبیات زنان مهاجر و چالش های بازتاب شرایط زنان در خارج از ایران

شهرگان: بعد از انقلاب ایران و در طول چند سال گذشته، رشد و نشر ادبیات و آثار هنری در خارج از ایران افزایش چشمگیری یافته است. آثار منتشره در خارج از ایران به‌خصوص در چند دهه‌ی گذشته و به دلیل سرکوب و سانسور و سخت‌گیری برای نشر کتاب در ایران…
ادامه مطلب ...