In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

با خانواده‌‌های زارعیان و توکلی

دیدار مادران پارک لاله با خانواده‌‌های زارعیان و توکلی

 دیدار مادران پارک لاله با خانواده‌ی کرامت زارعیانمادران پارک لاله برای دلجویی از خانواده ی کرامت اله زارعیان به جهرم رفتند و ساعاتی را در کنار این پدر و مادر داغدار ولی استوار، گذراندند. مادر و پدر از ستمی که بر آنان رفته بود…
ادامه مطلب ...