In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بحران سرمایه‌داری، زن، فرشته‌ی نجات، قربانی، اکرم پدرام‌نیا، شهرگان

زن: فرشته‌ی نجات یا قربانی؟

 بحران سرمایه‌داری؛ زن: فرشته‌ی نجات یا قربانی؟ «بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا چین و هند نیستند، بلکه زنان‌اند. بنا به تخمین بانک جهانی انتظار می‌رود که قدرت اقتصادی زنانِ جهان تا سال ۲۰۱۴ به ۱۸ میلیارد دلار برسد که این عدد بیش از دو…
ادامه مطلب ...