In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

برای نجات کارون

تشکیل دومین زنجیره انسانی برای نجات کارون

دومین زنجیره انسانی برای نجات رودخانه کارون در اهواز تشکیل شد.شمار زیادی از دوستداران محیط زیست روز پنجشنبه همزمان با عید غدیر با تجمع در ساحل رودخانه کارون در شهر اهواز ، دومین زنجیره انساانی برای نجات کارون را تشکیل دادند.شرکت کنندگان…
ادامه مطلب ...