سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی…

هادی ابراهیمی رودبارکی
زلزله و دیگر بلایای طبیعی فقط مختص ایران نیست و در ایران هم این بلای طبیعی با قدرت ۲/۶ ریشتر – که این میزان قدرت...