In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بر فرازِ سبزۀ نوروز، علی‌رضا زرین، شهرگان

بر فرازِ سبزۀ نوروز

 شبانه بود وُ ماهکه می سرودم وُ برفو روز سرد آمد وُ آفتاب مرا سوزاندبا آسمان آبی‌ام که ترانه‌های شاد ِ پرندگانم رابر پرچین‌ها و چمن‌هاساز ِ آشنایی‌های ِ پر برگ و بار می‌کردتا میوه‌های جوانی‌ام رادر سبد ِ شعر و غنای دیرینم…
ادامه مطلب ...