آشیان / برچسب آرشیوها:  بر فرازِ سبزۀ نوروز، علی‌رضا زرین، شهرگان

برچسب آرشیوها:  بر فرازِ سبزۀ نوروز، علی‌رضا زرین، شهرگان

بر فرازِ سبزۀ نوروز

  شبانه بود وُ ماه که می سرودم وُ برف و روز سرد آمد وُ آفتاب مرا سوزاند با آسمان آبی‌ام که ترانه‌های شاد ِ پرندگانم را بر پرچین‌ها و چمن‌ها ساز ِ آشنایی‌های ِ پر برگ و بار می‌کرد تا میوه‌های جوانی‌ام را در سبد ِ شعر و غنای …

بیشتر بخوانید