In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بنت سعید

«جنازه مریم بنت سعید»+

 و روح اله خمینی و همه مردانش که صلح را انتخاب نکردند!ساعت، پنج دقیقه مانده به عصر، عصرِ همین روز، همین حالاظاهرِ امر نشان می‌دهد این‌طوررأس شبکه کسی دارد از خورِ موسا پخش می‌کند چیزیرَفته رَفته دیگر از رویِ مین‌ها پایین نمی‌آید…
ادامه مطلب ...