In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بنفشه حجازی، فرانک فرید

شمعی با بوی اقیانوس

در سالها پیش، شبی مهمان «فرانک فرید» و خانواده اش در تبریز بودم، چیز زیادی راجع به او نمی دانستم. یاری گرفتن برای شناختن مشاهیر زنان ترک برای ششمین جلد مجموعه کتابهایم در بررسی جایگاه زن ایرانی مرا با او آشنا کرده بود و بعد…
ادامه مطلب ...