آشیان / برچسب آرشیوها:  بهاران شد، ایرج سرشار، شهرگان، نوروز

برچسب آرشیوها:  بهاران شد، ایرج سرشار، شهرگان، نوروز

بهاران شد

سحر تا ابر آزاری روان از کوهساران شد تو گوئی دود اسپند است کز مجمر به ایوان شد ز مشرق خسرو خاور سر از بستر برون آورد ندا در داد تندر باد را برخیز باران شد کشیده تیغ زرین سوی ابر دل سیه خورشید فلک رنگین کمان انداخت تا خورشید …

بیشتر بخوانید