In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهاران شد، ایرج سرشار، شهرگان، نوروز

بهاران شد

سحر تا ابر آزاری روان از کوهساران شدتو گوئی دود اسپند است کز مجمر به ایوان شدز مشرق خسرو خاور سر از بستر برون آوردندا در داد تندر باد را برخیز باران شدکشیده تیغ زرین سوی ابر دل سیه خورشیدفلک رنگین کمان انداخت تا خورشید تابان شد…
ادامه مطلب ...