آشیان / برچسب آرشیوها:  بهارجنبش زنان، روایتی از اشک‌ها و لبخندها

برچسب آرشیوها:  بهارجنبش زنان، روایتی از اشک‌ها و لبخندها

جویباری که می‌ستاند سهم خود را از باران

 «بهارجنبش زنان، روایتی از اشک‌ها و لبخندها» نام کتاب تازۀ نوشین احمدی خراسانی است. با خواندن کتاب، ناگهان خاطره‌ها با دلبری و گاهی رندانه شروع کردند به رژه رفتن از مقابل دیدگانم؛ درست مانند سریالی جذاب و دنباله دار که می‌بینی و لذتش را در مرور کردن بیشتر احساس می‌کنی. …

بیشتر بخوانید