آشیان / برچسب آرشیوها:  بهارینه‌های شهرگان

برچسب آرشیوها:  بهارینه‌های شهرگان

 بهارینه‌های شهرگان – ۳

هادی ابراهیمی رودبارکی - Hadi Ebrahimi Roudbaraki

دوباره بهاری می‌شویم هادی ابراهیمی رودبارکی می‌بینی! دوباره بهاری می‌شویم! ♦♦♦ شادابی نهفته در غنچه‌ دوباره بوسه می‌زند بر تن و جان بهاری گیاه شادمانگی‌ شگفتن سهم قهقهه‌ی گل بی‌گمان می‌رسد به تو و به من نیز بی‌کاست و کم ♦♦♦ در زنخندان لاجوردِ بی‌اخم و باز می‌سازد مرا زهره با …

بیشتر بخوانید

 بهارینه‌های شهرگان – ۲

گنج و مار م_ ن_کویر (مسعود نوری ) در بهاران جام و دست یارگیر باده ای از ساقی هشیار گیر نغمه های گرم و زیبا ساز کن بوسه ای از گونه ی دلدار گیر شور و حالی ده به بزم دوستان از دل افسردگان زنگار گیر سیرت زیبا و روی …

بیشتر بخوانید