In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهارینه‌های شهرگان

 بهارینه‌های شهرگان – ۳

دوباره بهاری می‌شویم هادی ابراهیمی رودبارکیمی‌بینی! دوباره بهاری می‌شویم! ♦♦♦ شادابی نهفته در غنچه‌ دوباره بوسه می‌زند بر تن و جان بهاری گیاه شادمانگی‌ شگفتن سهم قهقهه‌ی گل بی‌گمان می‌رسد به تو و به من نیز بی‌کاست و کم…
ادامه مطلب ...

 بهارینه‌های شهرگان – ۲

گنج و مار م_ ن_کویر (مسعود نوری )در بهاران جام و دست یارگیر باده ای از ساقی هشیار گیر نغمه های گرم و زیبا ساز کن بوسه ای از گونه ی دلدار گیر شور و حالی ده به بزم دوستان از دل افسردگان زنگار گیر سیرت زیبا و روی خوش بیار زندگی…
ادامه مطلب ...