In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهاریه‌ها

من منتظرم بهار کِی آغازد…

 به پاسداشتِ نو شدنِ روزگار، بهاریه‌هایی را از نوپردازانِ بزرگِ عصرمان تقدیم‌تان می‌کنیم. به این امید که روزهایی نوتَر در راه باشد. آید بهار و پیرهن بیشه نو شودنوتر برآورد گل اگر ریشه نو شودزیباست روی کاکل سبزت کلاه نوزیباتر آنکه در…
ادامه مطلب ...