In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

به بهانه‌ی انتشار

زندگی کردن در وضعیت شعر به مثابه‌ی جهان‎

زندگی کردن در وضعیت شعر به مثابه‌ی جهان‎گفت‌وگوی شهرگان با لیلا صادقی به بهانه‌ی انتشار مجموعه‌ی «گریز از مرکز»‏شهرگان: لیلا صادقی را نخستین بار با خواندن نخستین اثرش شناختم؛ "ضمیر چهارم شخص مفرد". این ‏اثر به دلیل تفاوت‌های…
ادامه مطلب ...