In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

به من نگویید زیبا هستم

به من نگویید زیبا هستم

مطلب زیر نوشته «ارین تاتوم» است که توسط مهسا پناه شاهی به فارسی برگردانده شده‎:‎چنین فرض می شود که هر زنی، صریحاً، آرزو و حتی نیاز به شنیدن جمله ‏‎»‎تو زیبا هستی‎ «‎را دارد. من هم مثل بیشتر دخترها ‏آرزوی زیبایی داشتم. در کودکی، ساعت ها…
ادامه مطلب ...