آشیان / برچسب آرشیوها:  به من و تو، بادا سال نو، فرخنده، نوروز، آشورپور، بهار

برچسب آرشیوها:  به من و تو، بادا سال نو، فرخنده، نوروز، آشورپور، بهار

به من و تو بادا سال نو فرخنده

به من و تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان، به همه یاران، خوش و خرم روزگاران   این موسیقی زیبا با صدای زنده یاد آشورپور را در اینجا زیر بشنوید:

بیشتر بخوانید